Skontaktuj się z nami
tel.: 91 416 44 84

Zasady współpracy

Podstawą współpracy jest umowa.
Po jej zawarciu nasi klienci ograniczają swoje czynności księgowe jedynie do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych czyli wystawiania dowodów sprzedaży oraz kompletowania dokumentów zakupu.

Dokumenty te wystarczy dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych.
Do naszych obowiązków należy sporządzanie rejestrów podatkowych: Księgi Rachunkowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia.

Na ich podstawie przygotowujemy między innymi deklaracje podatkowe, które w imieniu naszych klientów dostarczamy do właściwych Urzędów.