Skontaktuj się z nami
tel.: 91 416 44 84

Wszyscy płacimy podatki

Wszyscy płacimy podatki. Jest to jeden z podstawowych obowiązków każdego obywatela. Choć zdanie to może wydawać się niemal truizmem, w rzeczywistości jest ogromnym uproszczeniem. Każdy musi płacić podatki, ale nie każdy takie same. W Polsce mamy obecnie 17 rodzajów podatków, a należy się spodziewać, że mogą dojść kolejne. Najważniejsze z nich to podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług popularnie zwany VATem. Każdy z nich ma wiele stawek, zwolnień oraz sytuacji specjalnych, w których nalicza się go inaczej. Sam PIT może mieć aż 4 formy; zwykłej skali podatkowej, skali liniowej, ryczałtu lub karty podatkowej. Nie wspominamy już tutaj o ryczałcie od dochodów osób duchownych czy zwolnieniu podatkowym osób do 26 roku życia z opodatkowania dochodów z konkretnych źródeł. W samym tylko 2019 roku pracująca na umowie o pracę osoba w wieku przykładowo 21 lat, która dodatkowo podjęła edukacje na wymarzonym kierunku studiów, mogła rozliczać się aż na 4 różne sposoby ze względu na wprowadzoną ulgę, obniżenie stawki z 18 na 17 procent oraz konieczności wzięcia pod uwagę składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te kilka przykładów pokazuje dobitnie, że często pomoc profesjonalnego biura rachunkowego może być nieodzowna. Biuro rachunkowe Gryfino chętnie takiej pomocy udzieli w korzystnej cenie.

Gryfino biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi w obrębie rachunkowości podatkowej. Wachlarz naszych usług zaczyna się od osobistych, rocznych rozliczeń z Urzędami Skarbowymi. Z naszej perspektywy jest to czynność zupełnie podstawowa i niejako automatyczna, jednak z perspektywy osób nie znających dobrze prawa podatkowego, skorzystanie z usług dobrej księgowej może być istotną oszczędnością czasu. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami, jakie zachodzą w obrębie podatku dochodowego od osób fizycznych. W Gryfino księgowa może rozliczyć Państwa PITy oraz udzielić porad, w jaki sposób zorganizować swoją działalność na różnych polach, aby sumarycznie zapłacić jak najmniej w obrębie obowiązującego prawa. Jedna osoba prywatna może jednocześnie prowadzić na przykład dwie małe działalności gospodarcze, a także otrzymywać dochody z wynajmu, zawieranych dodatkowych umów cywilnoprawnych, a także z pieniędzy zainwestowanych na giełdzie. Nie są to odosobnione przypadki, a każde źródło wymaga określonego sposobu rozliczania lub wiedzy, w jaki sposób, na jakich zasadach i drukach dane dochody łączymy do wspólnego opodatkowania.

Wiele osób może stwierdzić, że skoro płacenie podatków jest obowiązkowe, to system ich poboru powinien być na tyle prosty, aby kompletny laik był w stanie zapłacić wszystkie należności podatkowe swoje oraz przedsiębiorstwa, nad którego finansami czuwa. W rzeczywistości treści ustaw o podatkach dochodowych oraz tak zwanej vat-owskiej nie sposób już czytać bez doświadczenia. Powodem jest mnogość poprawek i nowelizacji ustaw, a także bieżące dookreślanie ich za pomocą różnych rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów. Do sprawnego poruszania się w gąszczu regulacji niezbędne jest doświadczenie, które dobra księgowa w Gryfino posiada. Nasze biuro rachunkowe zatrudnia więcej niż jedną osobę zajmującą się zawodowo księgowością, więc nasi klienci mogą mieć pewność, że w razie konieczności mają dostęp do opinii więcej niż jednego eksperta.

Rachunkowość Gryfino to także usługi dla mniejszych oraz większych przedsiębiorstw, gdzie kwestie podatkowe są jeszcze bardziej zawiłe. Doskonale wiemy, kiedy jeszcze właściciele rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych, a kiedy już przedsiębiorstwo jako takie musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych. Pomożemy na każdym etapie. Podobnie podatek VAT nie stanowi dla nas tajemnicy, a także na bieżąco śledzimy najnowsze wytyczne co do Jednolitych Plików Kontrolnych.

Oczywiście przedsiębiorstwa to nie tylko podatki, a często cały szereg wymogów co do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, różnych ewidencji, a także sporządzania okresowych sprawozdań finansowych. Obowiązki te są opisywane w Ustawie o Rachunkowości, która swoimi przepisami reguluje znaczną część koniecznych tutaj procedur. Zostawia ona jednak pewną przestrzeń, co do wyboru konkretnych rozwiązań w konkretnych przedsiębiorstwach, co nazywamy polityką rachunkowości w firmie. Księgowość Gryfino to gwarancja należytej staranności w tym zakresie oraz dobór takich rozwiązań (w tym informatycznych), które będą wspierać rozwój przedsiębiorstwa oraz jego kontakty z firmami w otoczeniu i bankami.

Zakres obowiązków typowego biura rachunkowego jest jednak jeszcze szerszy – wliczają się w to też różnego typu usługi kadrowe, jak prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencja urlopów oraz nadgodzin, a także sporządzanie listy płac. Księgowa w Gryfino może okazać się pomocna również na tym polu. Podobnie kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a tym raporty oraz zgłaszanie pracowników do niego mieści się w wachlarzu naszych usług.

Wyróżnia nas solidność i szeroki zakres usług, a także wysokie kompetencje pracowników. Już po tym wstępie widać, jak wiele obowiązków formalnych, urzędowych oraz podatkowych nałożone jest na różne grupy osób, w tym najbardziej na przedsiębiorców. W takim świetle wydaje się być oczywistym, że korzystanie z pomocy profesjonalistów na tym polu pozwala zaoszczędzić czas oraz skupić się na podstawowych celach swojej działalności, a to zawsze zwiększa efektywność i przekłada się na zarobki. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie.