Skontaktuj się z nami
tel.: 91 416 44 84

JPK i zmiany w podatkach

JPK i zmiany w podatkach

Nie daj się zaskoczyć!

1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

Od kiedy obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny?

Obowiązek przekazywania danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmuje duże przedsiębiorstwa od lipca 2016 r. Małe i średnie firmy są zobligowane do raportowania w formie JPK od 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny – korzyści z wprowadzenia

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wiąże się z korzyściami zarówno po stronie organu podatkowego, jak i samych podatników:
– odejście od papierowych wydruków
– dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę
– automatyzacja
– ułatwienia dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
– szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa.

Obsługa zgłoszeń dotyczacych JPK

Wszystkie problemy i pytania w zakresie obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego należy kierować na adres biuro@twojaksiegowa.info.pl.

jednolity_pl